Podporuje MUSEION implementaci licencí Creative Commons?

Ke každému multimediálnímu dokumentu, který je do MUSEIONu vložen, je možné přiřadit i příslušnou licenci Creative Commons (BY, BY-SA, BY-ND, BY-NC, BY-NC-SA, BY-NC-MD a CC0 (PDM - Public Domain, Free Use).

 

Jak mohu sdružit nesouvisející sbírkové předměty pro prezentaci online?

V publikační části MUSEIONu je úloha "Kolekce", ve které je možné sloučit předměty z různých sbírek, podsbírek či fondů muzea za účelem prezentace na webových stránkách muzea nebo portále esbírky.cz. Ke kolekci můžeme připojit název a popis, který se následně objeví na webových stránkách.

 

Lze sledovat historii uložení sbírkového předmětu v MUSEIONu?

Agenda Depozitář podporuje mimo jiné i sledování pohybu sbírkového předmětu mezi stálými a dočasnými depozitáři, také zaznamenává informace, kdy byl předmět do muzea přijmut nebo naopak, kdy byl vyřazen.

 

Je možné prezentovat data uložená v databázi na webových stránkách?

MUSEION kromě chronologické a systematické evidence umožňuje evidovat publikované předměty. Publikované předměty mohou být uveřejněny na webových stránkách muzea, na portálu Esbírky.cz nebo připojeny k jiným webovým portálům. Převod ze systematické evidence do publikační části je zajištěn průvodci publikací, kde uživatel inicializuje údaje, které chce uveřejnit z odborného popisu.

 

Jakým způsobem lze v MUSEIONu lokalizovat nález?

Místo nálezu sbírkového předmětu nebo přírůstku lze v MUSEIONu lokalizovat několika způsoby. Místo nálezu je určeno názvem a popisem lokality, kde byl předmět objeven. Místo nálezu může být dále specifikováno adresou (město, ulice, PSČ,..) nebo pozemkem (katastrální území, pozemek, parcelní číslo). Pro přesné zadání souřadnic místa nálezu může být využito dvou souřadnicových systémů: WGS-84 (World Geodetic System 1984) a S-JTSK (Jednotná trigonometrická síť katastrální).

 

Nabízí MUSEION funkce pro správce sbírky?

Součástí systému MUSEION je modul Depozitář, který spravuje agendu sloužící k evidenci stálých i dočasných uložení sbírkových předmětů a také k evidenci o manipulaci s předměty.

 

Pracuje systém MUSEION s QR kódy nebo s čárovými kódy?

Systém MUSEION umožňuje automaticky generovat jak QR kódy tak tzv. bar kódy (čárové kódy), které je následně možné tisknout na speciálních termálních nebo termotransferových tiskárnách.

 

Jak je systém MUSEION poskytován?

Systém MUSEION je licencován podle počtu evidovaných předmětů a to jak v Lite verzi MUSEION Katalog, tak v plné verzi MUSEION. Počet evidovaných záznamů lze průběžně zvyšovat a licenci navyšovat dle potřeby.

 

Existují v MUSEIONu slovníky a jak s nimi systém pracuje?

V systému MUSEION existuje mnoho polí s přiřazeným slovníkem. Jedná se např. o pole datace názvem, lokalita, materiál atd. U tzv. slovníkovaných polí uživatel přímo vybírá ze slovníku nebo může využít funkce našeptávače, který po zapsání prvních písemen nabídne příslušné názvy ze slovníku.

 

Obsahuje systém MUSEION konzervátorskou kartu?

Systém MUSEION umožňuje pracovat v modulu Konzervátorská a restaurátorská evidence, který mimo jiné pomáhá evidovat a zpracovávat konzervátorské a restaurátorské zásahy, přikládat jejich dokumentaci a spravovat fotografie zásahu. Tato evidence je součástí plné verze MUSEIONu.

 

Je možné migrovat data ze systému DEMUS?

Novým uživatelům systému MUSEION, kteří v současnosti využívají jiný evidenční systém (DEMUS, ESMUS, ProMuseum aj.), zaručíme bezpečný a bezztrátový převod dat do MUSEIONu. Práce, kterou ve starším systému vykonali, bude plně zachována a nový systém ji umožní rozvinout a zefektivnit. 

 

Jaké formáty a velikosti dokumentů a multimédií MUSEION podporuje?

MUSEION podporuje následující formáty:
Obrázky: "jpg", "jpeg", "jpe", "png", "bmp", "dib", "gif", "tif", "tiff", "obj"*
Video: "flv" 
Audio: "mp3"
Dokumenty: "doc", "docx", "xls", "xlsx", "ppt", "pptx", "odt", "ods", "odp", "xml", "htm", "txt", "pdf" 

Všechny výše uvedené formáty je možné do MUSEIONU připojit a systém je následně bezpečně uloží, v případě obrázků zpracuje a snadno online zobrazí. Obrázky můžete připojit jakkoli velké i pojmenované. MUSEION originál uloží na bezpečné úložiště, automaticky vygeneruje menší náhledy a miniatury a variabilně implementuje vodoznaky. Veškeré tyto činnosti jsou plně automatizovány a provedeny bez ručního zásahu.

* .obj je formát pro 3D digitalizaci předmětů (3D digitalizaci podporuje i portál eSbirky.cz založený na MUSIEONU)

 

 

technická podpora