PÍSEMNÉ REFERENCE

Národní muzeum - portál Esbirky.cz

Muzeum hlavního města Prahy - konverze dat ze systému DEMUS do systému pro evidenci a management MUSEION

Východočeské muzeum v Pardubicích - konverze dat ze systému DEMUS do systému pro evidenci a management MUSEION

Muzeum středního Pootaví Strakonice - konverze dat ze systému DEMUS do systému pro evidenci a management MUSEION

 

technická podpora