eSbirky.cz - O projektu

 

O eSbirkach

eSbirky.cz jsou společný projekt Národního muzea a MUSOFT.CZ. Jejich posláním je zpřístupnění digitalizovaných muzejních a galerijních sbírek široké veřejnosti a evidence sbírek pro malá muzea a galerie zcela zdarma. Esbirky zveřejňují fotografie, audia, video a je možné prezentovat také 3D objekty. Návštěvníci portálu mohou vyhledávat dle instituce, typu sbírky, materiálu, místa původu a datace. Veřejnost na eSbírky.cz reaguje pozitivně, aktivně spolupracuje na doplňování odborných popisů sbírkových předmětů, popř. nabízí nové předměty do sbírek.

V roce 2013 portál eSbirky.cz obdržel certifikaci EUROPEANA českého národního agregátora kulturního obsahu.

Jak se tedy mohou zájemci z řad institucí do projektu zapojit a jakým způsobem je možné eSbírky spravovat? Nejlépe je kontaktovat manažerku projektu prostřednictvím emailu: marie_vitkova@nm.cz. Ta pak založí účet instituce a vyřídí veškeré další náležitosti. Každá ze zúčastněných institucí získává unikátní heslo a log-in, aby mohla administrovat své sbírky ve virtuálním prostředí. Pracovníci, kteří jsou správou sbírek pověřeni, pak absolvují krátké školení o administraci portálu, a to buď přímo v Národním muzeu nebo prostřednictvím Skype rozhovoru. Do prostředí eSbírky.cz je možné nahrávat jak po jednotlivých předmětech, tak i hromadně pomocí CSV formátu popř. prostřednictvím protokolu OAI - PMH. Tento způsob však předpokládá, že instituce již disponuje webovou prezentaci s výstupem do XML.

Fotografie sbírkových předmětů je dobré nahrávat v nižším rozlišení tak, aby je nebylo možné užít k neoprávněnému tisku. Kromě tohoto opatření jsou veškeré fotografie portálu chráněné vodoznakem, který tvoří logo instituce popř. logo portálu eSbírky.cz. Vodoznak je v závislosti na významnost předmětu možné umístit buď do pravého dolního rohu fotografie anebo přes celou fotografii. Jeho umístění je zcela na rozhodnutí konkrétní instituce.

V případě rozhodnutí publikovat pouze na portálu eSbírky.cz nemusí instituce podepisovat žádnou smlouvu, pokud ale chce využít napojení eSbírek.cz na portál europeana.eu je nutné podepsat tzv. smlouvu DEA tedy Europeana data exchange agreement, která je ke stažení na http://pro.europeana.eu/data-exchange-agreement. Publikaci dat pak v prostředí Europeany zajistí tým eSbírek.cz. Export vlastních dat z tohoto portálu do jiných databází může volně provádět každá zapojená instituce sama anebo je možné využít technické podpory ze strany týmu eSbírek.cz. Prezentace v on-line prostředí je navíc zcela zdarma a zapojené organizace administrují jim přidělený prostor samy. Peníze vynakládají jen na práci vlastních zaměstnanců, kteří aplikaci eSbírky.cz administrují.

Za dva roky své existence se obsah webového portálu rozrostl více než čtyřikrát. V listopadu 2010 čítal na 5.000 sbírkových předmětů ze sedmi paměťových institucí. Nyní shromažďuje obsah z 54 institucí a řada dalších se připravuje k publikaci. Počet prezentovaných předmětů je nyní téměř 40 tisíc. Průměrná denní návštěvnost portálu je 300 unikátních vstupů.

 

technická podpora